Nuestra historia

Des de 1935
fins a l'actualitat

L’origen de Comas Giralt, S.L. es remunta el juny de 1935, quan el senyor Rafael Giralt va constituir l’empresa familiar “Agència Rafael Giralt i Companyia, SRC”. Des de llavors s’han anat succeint les quatre generacions següents al capdavant de la companyia fins a arribar a l’actual “Comas Giralt i Cia. SRC. ”

L’empresa va començar a Portbou a causa de l’alt moviment duaner de principis de segle, anys més tard es va obrir l’oficina de Barcelona a Via Laietana 21, edifici on encara avui seguim treballant, i finalment es va tancar la de Portbou donant prioritat a la feina des de la capital de Catalunya.

El 1993 el sector duaner europeu va patir una important sacsejada, quan el mercat únic amb lliure circulació de mercaderies va entrar en vigor per als països Europeus, reduint considerablement el volum d’operacions, i obligant les empreses a reinventar-orientant-se al comerç internacional i transoceànic, el principal tipus de trànsit actual.

Va ser llavors quan la participació amb l’empresa transitària Airtransa es va començar a consolidar, aconseguint millores pel que fa a rutes comercials, cotitzacions, i logística internacional. Airtransa està ubicada a la terminal de càrrega de l’aeroport, el que proporciona un contacte amb la duana més àgil i directe.

Valors & Compromís

Confiança i Qualitat

Sistema de qualitat de l’empresa transitària aèria, marítima i terrestre.

Seguretat i salut laboral

Garantim seguretat en tots els nostres serveis

Respecte i cura Mediambiental

Mantenim un compromís actiu envers el medi ambient.

Amb certificació ISO 14001: 2015

Certificacions.

Certificat d’OEA (Operador Econòmic Autoritzat)

ISO 9001:2015
Sistema de qualitat de l’empresa transitària aèria, marítima i terrestre